Катедра "Икономика на природните ресурси"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по специалността - трета сесия, месец март 2023 г.

сряда, 11 януари 2023 14:22 /
Начало:
петък, 10 март 2023 10:00
Край:
петък, 10 март 2023 13:00
Място:
зала П037, УНСС
Подробности:

Съобщение

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на

10.03.2023 г. в зала ПО37

ВАЖНО!!!!

За да можете да се явите на държавен изпит е необходимо да направите справка в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-бакалаври“ за своето студентско положение и да подадете необходимите документи.  

Необходими документи:

  •  Заявление за допускане до Държавен изпит (подава се на място -  лично или с пълномощно);
  •  2 броя снимки, формат 3,5х4,5 см.;
  •  Студентска книжка

Срокът за подаване на необходимите документи за допускане до Държавен изпит е 08 февруари 2023 г. (сряда) вкл. в Отдел „Студенти – Бакалавър“.