Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези - месец октомври 2022 г.

сряда, 06 юли 2022 14:03 /
Начало:
петък, 14 октомври 2022 10:00
Край:
петък, 14 октомври 2022 13:00
Място:
зала П037
Подробности:

Уважаеми колеги,

защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър" от специалности: “Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на  14 октомври  (петък) от 10,00 часа в зала П037.

 

Готовите магистърски тези на студентите, трябва да бъдат предадени (на хартиен носител, подписани от научен ръководител) в кабинет 1067 и изпратени на ел. поща emibelishka@unwe.bg  в срок до 03 октомври (понеделник) 2022 г. (вкл.).

 

Необходимите документи за допускане до ЗДР се подават  до 11 октомври 2022 г. (вторник) вкл. в отдел „Студенти – Магистър“.