Катедра "Икономика на природните ресурси"

Публична защита на дисертационен труд

понеделник, 29 май 2017 15:26 /
Начало:
сряда, 07 юни 2017 12:00
Край:
Място:
2032 A
Подробности:

Уважаеми колеги,

На 07.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Кристина Стефанова Тодорова с научен ръководител доц. д-р Зорница Стоянова.

Темата на дисертационният труд  е  „Управление на риска от наводнения чрез екосистемни услуги от земеделските стопанства“.

Подробна информация може да намерите на сайта на УНСС.