Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Маркетинг в действие с А1 България

вторник, 01 декември 2020 12:17

Биляна Петрова и Камелия Бесова, старши и младши продуктови мениджъри „Финансови услуги“ на А1 България, превърнаха лекциите по маркетинг в практически ориентирано корпоративно обучение.

Мениджърите от А1 се отзоваха на поканата на гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и студентите от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се превръщат в продукти и как тези продукти се налагат на пазара.


Разгледан бе целият процес по пускане на нов продукт на пазара: от зараждането на идеята, анализа на пазара, представянето на идеята пред мениджмънта и управлението на проекта – процес, който включва сформиране на работна група и активно взаимодействие с отделите по право, финанси, информационни технологии, комуникации, клиентско обслужване и продажби. Анализирани бяха примерите на  три конкретни продукта - А1 Wallet A1 Кредитна карта и А1 Бърз кредит. Фокусът бе поставен върху профилите на целевите групи, същността на продукта и процеса на неговото създаване, продуктовите предимства и концепцията за позициониране, ценообразуването и инструментите за комуникация с клиентите. Обърнато бе внимание на всеки детайл от кампанийните визии и канали за комуникация с обяснение защо са такива и какво се цели да се постигне чрез тях.


Мениджърите на А1 България споделиха със студентите стъпките, които са изминали в своето професионално развитие от студентската скамейка в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС до позициите, които заемат към настоящия момент. Те насърчиха бъдещите си колеги да бъдат упорити и търсещи, да оставят „големите очаквания“ настрана и да бъдат активни в ученето, в извънкласните дейности и в първите стъпки при практикуването на избраната от тях професия.

Биляна Петрова и Камелия Бесова представиха възможностите за кариерно развитие в А1 България и оставиха „вратите отворени“ за контакт със своите по-млади колеги.

Галерия снимки от Маркетинг в действие с А1 България ...