Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти

вторник, 13 октомври 2020 8:04

Възпитаниците на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Велизар Миланов и Даниел Рогачев, се завърнаха в университета година след своето дипломиране, за да споделят знания и опит в областта на дигиталния маркетинг. В лекциите по „Маркетинг“ пред студенти от професионално направление „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика,комуникации и иконометрия“, водени от гл. ас. д-р Борислава Стоименова, възпитаниците разказаха за своя път от университетската скамейка до създаването на собствената маркетингова агенция Digitink - https://digitink.eu/, която понастоящем обслужва редица американски и европейски клиенти. 

Велизар Миланов и Даниел Рогачев представиха основната концепция в своя бизнес модел, с която печелят клиенти, обслужват ги добре и развиват бизнеса си. Те показаха чрез конкретни казуси, по които работят, как съчетават умения в различни направления на дигиталния маркетинг като маркетинг на съдържанието, оптимизация за търсещи машини, имейл маркетинг, маркетинг в социалните медии и други, за да осигурят най-добро клиентско преживяване и най-добри резултати за фирмите: „Анализираме текущото им състояние, както и това на конкурентите; създаваме дигитална маркетингова стратегия и я описваме в маркетингов план; в основата на плана е потребителската фуния – етапите в които планираме да развием клиентите по пътя им до и след покупката; измерваме резултатите."


Възпитаниците споделиха със студентите как се учат, какви източници на знания използват и как непрекъснато развиват уменията си, за да се справят по-добре в бизнеса. Те отговориха и на студентски въпроси като „Как привличате клиенти за агенцията?“, „Как прониквате на американския пазар?“, „Как определяте цената на услугите, които предлагате?“, „Как осигурявате баланс между удовлетвореността на клиентите и печалбите на бизнеса?“, „Как работите с екипите на Вашите клиенти?“. Накрая Велизар и Даниел пожелаха на студентите да бъдат смели, да влагат много труд в избраната професия, да не се страхуват от провали и да бъдат коректни професионалисти. 

Галерия снимки от Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти ...