Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“

петък, 29 ноември 2019 10:16

„30 години: преход, поуки и перспективи“ беше темата на международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи университети в България, Русия, Беларус, Албания, Украйна, Косово и др.

Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра
„Маркетинг и стратегическо планиране“, доц. д-р Стела
Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и
дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на
факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков,
председател на Студентския съвет 
(от ляво
надясно
) откриват конференцията


Проф. Христо Катранджиев благодари на проф. д.ик.н. Васил Манов, доайен на катедрата-организатор, за идеята за конференцията, както и на Виваком за оказаната подкрепа. Той изрази признателност и за участието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Професорът изтъкна важността на форума за научните изследвания и анализа на изминалите 30 години на преход и огромни трансформации във всички сфери на икономическия живот.

Специално поканихме за участие във форума световноизвестният руски икономист Михаил Хазин, предвидил кризата през 2008 г., забележителен анализатор  и статистик, много активен участник в съвременните икономически изследвания в глобален план, посочи проф. Катранджиев.

Михаил Хазин, проф. д.ик.н. Васил Манов, проф. Христо
Катранджиев, 
доц. Стела Ралева, проф. Симеон Желев,
Ангел Стойков (от ляво надясно)


От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев с приветствие към участниците в конференцията се обърна доц. д-р Стела Ралева. Тя изтъкна важността на форума, свързан с отбелязването на 100-годишния юбилей на УНСС и поздрави организаторите за избора на темата. Доц. Ралева направи кратък преглед на трансформационните процеси в страната през годините на прехода, обхванали всички сфери на икономическия живот, като посочи преминаването от централизирана към пазарна икономика, либерализацията на цените и пазарите, промяната на законодателството, демонополизацията на държавните икономически структури и приватизацията на собствеността, валутният борд, влизането в ЕС.

Доц. Стела Ралева


Тези дълбоки структурни и институционални промени засегнаха всички сфери на икономическия живот, отразиха се върху всички равнища на икономическата система, доведоха до редица предизвикателства, с които се сблъска българската икономика като икономическият спад, инфлацията и безработицата, подчерта доц. Ралева. Успяхме ли да намерим своя път, какви са ефектите от паричния съвет, успяхме ли да се позиционираме добре в ЕС и да докажем най-доброто, на което сме способни, и свършил ли е преходът? Така доц. Ралева формулира въпросите, на които се очаква да отговори конференцията. Тя изрази увереност, че интересът на много млади хора към конференцията ще добави свеж поглед и нови идеи към перспективите за бъдещо развитие.

В Голямата конферентна зала


Поздравителни адреси към организаторите на конференцията постъпиха от Университета „Александър Моисиу“ в Дуръс, Албания, и Средиземноморския университет в Тирана, Албания. Поздравителен адрес от Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, Украйна, беше прочетен от проф. Ирина Хичевска. В него беше изказана увереност, че наред с обмяната на опит и знания по важни съвременни икономически въпроси, конференцията ще допринесе за развитието на ползотворното сътрудничество между УНСС и Киевския университет.

Проф. Ирина Хичевска. Вдясно: проф. Боян Дуранкев


Гл. ас. д-р Митко Хитов от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ прочете поздравителен адрес от Академията по управление към президента на Република Беларус, в който се изказва увереност, че дискутираните теми и резултатите от конференцията ще намерят своето практическо приложение и ще допринесат за развитието на икономическите изследвания.

Гл. ас. д-р Митко Хитов


Сред официалните гости на форума бяха Георги Пирински, Михаил Михов, Асен Гагаузов, Петър Димитров, заемали високи държавни постове в управлението на страната през годините на прехода.

Георги Пирински, Михаил Михов, Петър Димитров (отдясно
на ляво)

От името на катедра „Индустриален бизнес“ нейният ръководител проф. д-р Николай Щерев поздрави организаторите за избора на темата и я определи като изключително важна за икономическия анализ на промените на макро- и микро равнище.

Проф. д-р Николай Щерев и доц. д-р Росен Кирилов (отдясно на
ляво)

Д-р Жанет Захариева, главен съветник на Борда на директорите във Виваком, поздрави организаторите за инициативата от името на главния изпълнителен директор Атанас Добрев, възпитаник на УНСС, и представи компанията. Тя направи презентация за развитието на телекомуникациите от 1989 г. насам като разгледа характеристиките на 4-те поколения комуникационни мрежи и определи прогреса им като еволюция, стигнала до революцията на 5G  технологиите в наши дни.

Д-р Жанет Захариева (вляво)


Първият пленарен доклад на конференцията беше изнесен от проф. д.ик.н. Васил Манов. Акцентът в него бе поставен върху подценяването на ролята на знанието и истинската наука при осъществяване на прехода в България. Проф. Манов изведе като една от най-важните поуки за бъдещето необходимостта от съобразяване с обективните изисквания при реализирането на такъв сложен трансформационен процес. А в основата на тази реализация стоят истинските знание и наука, както и болезненият мисловен процес. Форумът продължи с доклада на руския икономист Михаил Хазин, който преди два дни изнесе лекция за световната икономическа криза пред студенти от УНСС.


Галерия снимки от Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ ...