Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

25.03.2022 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

вторник, 11 май 2021 17:41 /
Начало:
петък, 25 март 2022 12:00
Край:
петък, 25 март 2022 15:00
Място:
Подробности:

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

25.03.2022 - 12:00 ч.

онлайн

 

за специалности ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • МАРКЕТИНГ
  • МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"

Защита на магистърските тези ще се проведе онлайн в платформата Тиймс.

Линк: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab079d0fbfea1491092224826a3caca01%40thread.tacv2/General?groupId=86fb8e6c-1c00-41ab-8da3-3c4f726adda8&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

Как да се подготвите за защитата на магистърските тези?

Подгответе кратко представяне на Вашата магистърска теза. Краткото представяне може да включва изясняване на: съдържанието, обект и предмет на изследването, задачите и изследователската теза; изследването, което сте направили; основните резултати и изводи, до които стигате и формулирате... или по Ваша преценка най-важното. Време: до 10 минути

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВЯТЕ POWER POINT ИЛИ ДРУГА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Предварително се подгответе и с отговори на поставените в рецензията въпроси.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • от 16.03.2022 до 18.03.2022 г. : подписване на лични данни в Отдел „Студенти – магистър” на УНСС (9:00 часа -15:00 часа). При подаването на личните данни дипломантите трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат (35/45mm); първа страница на магистърската теза; служебна бележка, че не се дължат книги на библиотеката. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски.
  • до 04.03.2022 г. (включително):  предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на e-mail: dmag3@unwe.bg         Изпращането да става от Вашите университетски мейли (завършващи на @unwe.bg) Файлът с магистърската теза трябва да бъде озаглавен както следва: ф.номер_име_специалност_продължителност на обучение (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем). Не е необходимо да предавате тезата на хартиен носител.
  • до 23.03.2022 г. : получаване на рецензии (по мейл)