Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

неделя, 15 март 2020 12:09 /
Начало:
петък, 13 март 2020
Край:
неделя, 29 март 2020
Място:
Подробности:

Уважаеми колеги,

Със Заповед № 631/13.3.2020 г. на ректора проф. д-р Димитър Димитров ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В УНСС (В Т.Ч. И В РЦДО) СА ПРЕУСТАНОВЕНИ ЗА ПЕРИОДА 13.3.2020 – 29.3.2020 Г. 

(https://www.unwe.bg/Uploads/Main/2d3fd_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-631.pdf). 

 

Планираните учебните занятия за периода (лекции, семинари и консултации) ще се провеждат според графика на публикуваното семестриално разписание, но неприсъствено, с онлайн комуникация между преподаватели и студенти. Формите за осъществяване на комуникацията са, както следва:

За студентите дистанционна форма на обучение (бакалаври и магистри) – чрез  системата MOODLE (http://m-learning.unwe.bg/).   

 • „Маркетинг“ – ОКС бакалавър;
 • „Маркетинг“ 2 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ 3 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“  2 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“ 3 сем. – ОКС магистър;
 • За студентите от други специалности, които по разписание се обучават в дисциплини, водени от преподаватели от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.

 За студентите редовна форма на обучение (бакалаври и магистри) - чрез комуникационния портал на Office 365 Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/).

 • „Маркетинг“ – ОКС бакалавър;
 • „Прогнозиране и планиране“ – ОКС бакалавър;  
 • „Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език – ОКС бакалавър;
 • „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ 3 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ със специализация „Бранд мениджмънт“ 2 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ със специализация „Бранд мениджмънт“ 3 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“ 2 сем. – ОКС магистър;
 • „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“ 3 сем. – ОКС магистър;
 • За студентите от други специалности, които по разписание се обучават в дисциплини, водени от преподаватели от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.

 

С цел безпроблемно осъществяване на образователния процес, УНСС предоставя на всеки студент свободен достъп до Office 365 Microsoft Teams чрез своя сайт. За регистрация в него е необходимо да ползвате служебната/студентската си електронна поща.

Указания за провеждане на онлайн обучение ще бъдат качени в Уеб-студент (https://www.unwe.bg/bg/students/login). 

За допълнителна информация относно организацията на учебния процес, следете сайта на УНСС и сайта на катедрата.  

Възникналите допълнителни въпроси може да се отправят както следва:

 

1)    Относно обучение на български език в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър - проф. д-р Христо Катранджиев /ръководител катедра – hristokat@abv.bg; katrandjiev@unwe.bg/

2)    Относно обучението в специалност „Маркетинг и стратегическо планиране“ с обучение на английски език – доц. Д-р Красимир Маринов /зам. ръководител катедра - k_marinov@mail.bg /

 

 Моля, следете ежедневно служебните/студентските си електронни пощи, тези на групите и потоците, на които ще получавате съобщения и учебни материали от преподавателите. Използвайте тях за кореспонденция с вашите преподаватели.

 

Бъдете здрави и отговорни!

С пожелания за ползотворно обучение в новите условия!

 

 

проф. д-р Христо Катранджиев – ръководител катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“