Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Необходими документи за защита на магистърска теза

четвъртък, 06 юни 2019 14:57 /
Начало:
Край:
сряда, 26 юни 2019 15:00
Място:
Подробности:

Всички магистри-дипломанти дистанционно обучение в срок до 26.06.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи:

  1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител.
  2. Две снимки (размер 45/35мм).
  3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължат книги.
  4. Диплома за средно образование.
  5. Диплома за висше образование.

Студенти, които не представят посочените документи в срок няма да бъдат допуснати до защита.