Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Необходими документи за защита на магистърска теза

четвъртък, 09 май 2019 8:55 /
Начало:
понеделник, 10 юни 2019 9:00
Край:
петък, 14 юни 2019 15:00
Място:
Подробности:

Всички магистри-дипломанти редовно обучение в срок до 14.06.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи:

  1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител.
  2. Две снимки (размер 45/35мм).
  3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължат книги.
  4. Диплома за средно образование.
  5. Диплома за висше образование.

Студенти, които не представят посочените документи в срок няма да бъдат допуснати до защита.