Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 04 октомври 2018 10:09

Прогнозиране и планиране

а