Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Обновено: събота, 18 март 2017 12:04

Специалност „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“

а

Прикачени файлове:

application/pdf Тематични направления за магистърски тези_2015.pdf - 309 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Указания за разработване на магистърска теза 2015.docx - 27 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Шаблон за титулна страница_2015.docx - 59 KB

application/msword Бланка за заявление 2017.doc - 64 KB