Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Обновено: вторник, 20 октомври 2015 20:12

Специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

а