Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 16 януари 2019 14:55

Корпоративни стратегии и дигитални трансформации


Цели на обучението

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

  • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
  •  как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

 

Професионална реализация 

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Прикачени файлове:

application/pdf Тематични направления за магистърски тези.pdf - 103 KB

application/pdf Указания за разработване на магистърски тези.pdf - 256 KB

application/msword Шаблон за титулна страница.doc - 80 KB

application/msword Бланка за заявление.doc - 64 KB