Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Наш преподавател изнесе лекция във Виенския икономически университет

сряда, 18 май 2016 14:05

Ас. д-р Елена Костадинова от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" посети по програма „Еразъм+“ Виенския икономически университет, където изнесе лекция на тема "Растеж на марките" пред студенти-бакалаври от специалност "Маркетинг".

Д-р Костадинова по време на лекцията

Д-р Костадинова по време на лекцията


Д-р Костадинова взе участие в среща на изследователите от Института по маркетинг и потребителски изследвания към Виенския икономически университет, където представи научноизследователски проекти на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране".

С колеги от Виенския икономически университет
С колеги от Виенския икономически университет

В рамките на две работни срещи подробно бяха обсъдени идеи за съвместни научни изследвания между Института по маркетинг и потребителски изследвания и Научноизследователския център по маркетинг към УНСС. 

Галерия снимки от Наш преподавател изнесе лекция във Виенския икономически университет ...