Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Национална олимпиада по маркетинг 2016 г.

неделя, 15 май 2016 15:00

За четвърта поредна година в голямата конферентна зала на университета се проведе Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране". В нея участваха 11 отбора от шест университета - УНСС,  Стопанската академия „Д. Ценов“ - Свищов, Икономическия университет – Варна, Нов български университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград.

На откриването на олимпиадата присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация", доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране", доц. д-р Галина Младенова, София Попова, груп бранд мениджър на „Арома”, преподаватели, студенти, гости.

Откриване на Национална олимпиада по маркетинг 2016 г.

При откриването на олимпиадата. Отляво надясно: доц. Пенчо Иванов,
доц. Галина Младенова, проф. Симеон Желев, проф. Стати Статев, София Попова,
доц. Христо Катранджиев, проф. Боян Дуранкев

„Моето присъствие тук не е случайно. Връщам се в 2009 г., когато се роди идеята и с много ентусиазъм, заедно с колегите от катедрата под ръководството на доц. Иванов, започнахме тази инициатива”, каза ректорът. „Доволен съм, че през годините тя се разви, защото в наше време много трудно се създават традиции”, акцентира той. Отбеляза също и утвърдените и престижни фирми, които са се включили в олимпиадата с изработването на казуси.

В голямата конферентна зала

В голямата конферентна зала


„Решенията, които даваха студентите бяха на професионално ниво. Това е една игра, но с реални измерения”, добави проф. Статев. Той сподели пред присъстващите, че връзката между бизнеса и науката се осъществява чрез ефективна работа, каквато е и олимпиадата по маркетинг. „Вече сме създали маркетингова национална среда между университетите, в които има катедри и специалности по маркетинг”, подчерта ректорът. По думите му единадесетте отбора, които са се включили в състезанието тази година, ще гарантират добра конкуренция.

Проф. Статев благодари на София Попова и нейния екип за разработването на казуса. „Ще продължим да работим по този конкурс. УНСС е престижен бизнес университет, а сме и най-голямото по численост висше училище в страната. Очакваме студентите ни тази година да достигнат 22 хиляди. Искам да стимулирам организаторите на форума и те да започнат подготовката за следващата олимпиада, за да се превърне в международна”, завърши ректорът.

Ректорът приветства участниците в олимпиадата

Ректорът приветства участниците в олимпиадата


„Събираме се, за да излъчим най-добрия сред най-добрите студенти по маркетинг. Ако в древните олимпийски игри участниците са мерили физически сили и ловкост, днес и утре вие ще мерите своите интелектуални сили и ловкост, своята аналитичност, креативност, любознателност, съобразителност“, отбеляза доц. Младенова. Тя отправи благодарност към ръководството на УНСС за подкрепата, помощта и грижата, която то полага за насърчаването на студентската изява и творчество. Благодари и на маркетинговите специалисти от фирма „Арома”, които по нейните думи с голямо желание са се включили в изработването на казуса, изтъкна и силната мотивация на сродните катедри и участниците в олимпиадата.

Отборите

Отборите

„Подготвили сме за вас един много труден казус, но той ще ви позволи да впрегнете своята креативност и да покажете всички знания, които сте натрупали по време на вашето следване”, заяви Попова. „Вие ще работите по реален казус, по който работи и нашият маркетингов екип и в момента подготвя лансиране на нови продукти. С интерес ще очакваме вашите решения”, добави тя.

Представянето на участниците

Представянето на участниците


„Олимпиадата нямаше да се осъществи, ако университетите от страната със специалности и катедри по маркетинг, не бяха проявили нужната съпричастност. Затова благодаря на всички колеги, които се отзоваха на нашата покана“, сподели доц. Иванов.

След официалното откриване на олимпиадата, студентите започнаха работа по казуса.

Работа по казуса

Работа по казауса

Участниците в олимпиадата получиха задачата да изготвят предложение за пазарно позициониране на новата продуктова линия – подмарка на Астера и да очертаят маркетингов план, осигуряващ успешен старт и перспективи за развитието й в бъдеще. Всички отбори представиха креативни идеи и показаха отлична екипна работа.

Единадесетте отбора от шестте университета са в състав:

Икономически университет – Варна:  студентите са с ръководител ас. Виктория Станчева.  Първият екип включва Яна Къркова, Диляна Куртева, Тодор Тодоров, а вторият екип Гергана Петкова, Мария-Магдалена Ташкова, Александър Арнаудов.  

Нов български университет: студентите са с ръководител гл. ас. Стефания Темелкова и гл. ас. д-р Димитър Трендафилов. Първи екип в състав Кристина Иванова, Анна Димитрова, Илиян Димитров, втори екип – Анна Томова, Деница Стойчева, Йордан Димитров.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: студентите са с ръководител доц. д-р Теофана Димитрова. Първи екип в състав Ива Миховска, Радина Калайджиева, Венелин Ковачев.

Стопанска академия „Д. Ценов” – Свищов: студентите са с ръководител доц. д-р Маруся Смокова. Първи екип включва Венета Петкова, Живко Гичев, Любослав Петров, втори екип – Лора Тотева, Нина Спасова, Александър Трифонов.

Университет за национално и световно стопанство: студентите са с ръководител доц. д-р Галина Младенова. Първият екип е в състав Ивелин Иванов, Александрина Желязкова, Йоана Алексиева, вторият – Александрина Гочева, Теодора Илиева, Стефан Грънчаров, а третият – Кристина Минчева, Кристина Панайотова, Петя Цветанова.

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград: студентите са с ръководител гл. ас. д-р Динка Златева и докторант Радослав Владов. Първи екип в състав Мариела Митрева, Милена Тренева, Сабие Закир.

 


Галерия снимки от Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. ...