Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Среща-дискусия на тема „Проектиране бъдещето на една икономика (национална, регионална, фирмена)“

четвъртък, 21 април 2016 22:12

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, съвместно със студентския Клуб по маркетинг и стратегическо планиране, организира среща-дискусия със студентите към катедрата на тема „Проектиране бъдещето на една икономика (национална, регионална, фирмена)“.

В зала „Тържествена” присъства ръководителят на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ доц. д-р Пенчо Иванов, а модератор на срещата беше доайенът в учебната и изследователската работа на катедрата проф. д.ик.н. Васил Манов.

Доц. д-р Пенчо Иванов откри дискусията с думите: „Свързва ни това, че всички ние сме пристрастни към проблематиката, наречена планиране.” Той изтъкна, че проф. Манов е „изключителен авторитет” и затова е и организатор на такава тематична среща.

Доц. Иванов открива срещата

Доц. Иванов открива срещата

Проф. Манов разказа на присъстващите в залата кога се е сблъскал с понятието планиране и как е станал защитник на каузата на прогнозирането и проектирането. „Що за сериозна, дълбока, неповторима е науката за проектирането на бъдещето на човешкия живот” научил още от първата лекция на акад. Евгени Матеев. Планирането, от една страна, е наука за използване на постигнатото знание, а от друга - инструмент за развитие на науката чрез поставяне на нерешените въпроси, уточни той.

В зала "Тържествена"

В зала "Тържествена"

Проф. Манов представи пред студентите и преподавателите два тома от своята научна работа. Първият разглежда теоретичните въпроси на проектирането на икономически системи. Вторият е посветен на проектирането на бъдещето на конкурентоспособното, оптимално развиващо се състояние на националната икономическа система. Третият том за проектирането на икономиката на компаниите вече е в редакцията, а четвъртият е в процес на работа. „Със завършването на този труд, ще смятам, че съм предложил на интересуващите се от икономика, какво всъщност представлява процесът на прогнозиране и проектиране на различните равнища – национално, корпоративно, регионално и интернационално”, сподели още той.

Проф. Васил Манов

Проф. Васил Манов

Студентите бяха поканени да отговорят на въпросите: „С каква представа за прогнозирането и планирането станах студент в УНСС?” и  „С какво се промениха представите ми за прогнозирането и планирането след три-четири години обучение в университета?”. Професорът им отправи и предизвикателството да  прочетат  „Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес.

На дискусията присъстваха преподаватели и студенти

На дискусията присъстваха преподаватели и студенти

„Там, където го няма планирането, няма разумно, мъдро развитие. Там ще има влизане от криза в криза”, заключи модераторът.

Галерия снимки от Среща-дискусия на тема „Проектиране бъдещето на една икономика (национална, реги ...