Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Наши преподаватели с награда за най-иновативен доклад от конференция в Лондон

понеделник, 13 юли 2015 15:27

В началото на юли в Kingston Business School, Лондон, се проведе международна научна конференция по съвременните проблеми в маркетинга (International Conference on Contemporary Marketing Issues). В научния форум взеха участие делегати от над 30 държави, между които САЩ, Канада, Австралия, Китай, Аржентина и др.

Проф. Симеон Желев и д-р Елена Костадинова с грамотата от форума

Проф. Симеон Желев и д-р Елена Костадинова с грамотата от форума
 

Представеният от проф. д-р Симеон Желев и ас. д-р Елена Костадинова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ доклад на тема „Solely loyal households“ беше награден като най-иновативен на конференцията. Докладът, разглеждащ лоялността на отделните домакинства към марките, предизвика оживена дискусия и бе определен като новаторски и задаващ интересна перспектива към проблема.

Грамота за проф. д-р Симеон Желев и ас. д-р Елена Костадинова

Грамотата

Галерия снимки от Наши преподаватели с награда за най-иновативен доклад от конференция в Лондон ...