Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ПОРЕДНА ЗАЩИТА НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ КЪМ КАТЕДРА „МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ“

понеделник, 27 септември 2021 15:11

Докторантът от Албания Indrit Bimi успешно защити дисертационния си труд „Job Satisfaction Among Nurses in Albania: An Internal Marketing Viewpoint for an Effective Nurse Leadership”. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Християн Танушев.

По време на защитата

Indrit Bimi  има богат преподавателски опит и преди да избере докторантура към Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ преподава в University of Shkodra, University of Tirana, Medical University of Tirana, University of Durres “Aleksander Moisiu”Durres, Kristal University, American University of Tirana, University of Rezonanca, Kosovo, Aldent University of  Tirana, UBT College Pristina, European University of Tirana.

С научното жури и научния ръководител доц. д-р Християн Танушев

 

 Защитата се проведе присъствено в сградата на УНСС. Председател на научното жури е проф. д-р Христо Катранджиев, а членове – проф. д-р Лина Анастасова (БСУ), доц. д-р Деница Горчилова (УНСС), доц. д-р Надежда Димова (НБУ), доц. д-р Кристиян Хаджиев (НБУ).

 

 

 

Галерия снимки от ПОРЕДНА ЗАЩИТА НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ КЪМ КАТЕДРА „МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО  ...