Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми

сряда, 28 април 2021 11:45

В Института по индустриален мениджмънт, икономика и търговия, основно структурно звено на Санк-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, заседаваха външни експертни комисии на Националния център за професионална и обществена акредитация в рамките на международната акредитация на образователните програми на Института по индустриален мениджмънт, икономика и търговия.

Проф. д-р Галина Младенова, преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и директор на Научноизследователския център по маркетинг, беше председател на международна експертна комисия, оценяваща клъстера от образователни програми „Търговия и стокознание“ в Политехническия университет. В експертните комисии взеха участие чуждестранни експерти от Австрия, България, Великобритания, Германия, както и представители на академичната общност, работодатели, студенти.

Среща на членовете на външните експертни комисии
с ръководството на Политехническия университет


Проф. д.т.н. Андрей Рудской, ректор на Политехническия университет, заяви: „Международната професионално-публична акредитация за нас е важен етап в оценката на качеството на образователните програми в съответствие с европейските стандарти за осигуряване на качество в образованието, възможност е да направим следващата стъпка към повишаване на академичната репутация на Политехническия университет в европейското образователно пространство“.

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, отчете положителния ефект на изявата с думите: „Участието на наши преподаватели в международни акредитационни комисии е въпрос на чест за УНСС. Това е признание от страна на международната академична общност за високото ниво на изпълнение на трите мисии на висшето образование в нашия университет - учебна дейност, научноизследователска дейност и импакт“.


Проф. д.т.н. Андрей Рудской (вторият отдясно наляво)
поздравява участниците в международните експертни
комисии


От Националния център за обществена акредитация изказаха своята  признателност за приноса на проф. Младенова към процедурите за публична акредитация по отношение на образователните програми в областите на изследване „Търговия“, „Изследвания на стоки“, проведени в Политехническия университет. Благодарности за участието на проф. Младенова, като председател на комисията, изказа и проф. д-р Владимир Наводнов, директор на Националния център за професионално-обществена акредитация. Той сподели: „Вашата безпристрастност, позитивен и ръководен от подобрения подход към оценката, както и Вашето конструктивно сътрудничество с руските колеги от панела, доведоха до ценни прозрения и международна перспектива за представянето на Политехническия университет „Петър Велики“. Проф. Новоднов беше категоричен, че обратната връзка от страна на проф. Младенова за проведените процедури, са дали нова насока както за методологичните, така и за организационните аспекти на представянето.

Галерия снимки от Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредита ...