Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“

петък, 29 ноември 2019 9:53

Лекцията „Характеристики на фитнеса в Португалия и принципите на маркетинга, прилагани към тази индустрия“, която д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС.

Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ се присъединиха и гости от Национална спортна академия. Д-р Петрагоза представи резултатите от свои изследвания, разясни концептуални въпроси и сподели опита си като фитнес мениджър и вицепрезидент на комисията за одит към Португалската фитнес асоциация.

Сред основните индикатори, които характеризират фитнес пазара в Португалия, бяха откроени локацията, размера, типа и профила на членовете на фитнес клубовете, човешките ресурси, средните месечни такси, приходите от продажби и др. Фитнес веригите се оказаха представени в много по-голяма степен и с по-голяма площ в сравнение с индивидуалните фитнес зали. Делът на профилираните фитнес зали като студия за индивидуални тренировки, женски фитнес, бутиков фитнес бе показан като малък сравнено с дела на стандартните фитнес клубове. Операторите на фитнес зали в Португалия активно предлагат добавена стойност за клиентите чрез групови и индивидуални тренировъчни програми, плувни басейни, спа процедури и други.

Гост-лекторката обърна специално внимание на управлението на взаимоотношенията с членовете на фитнес клубовете, като акцентира вниманието си върху показателите „ниво на задържане“,  „ниво на отпадане“, потребителска удовлетвореност и лоялност.

Лекцията предизвика интереса на студентите с методологията за провеждане на пазарните проучвания и анализа на данните, а представените резултати дадоха отправна точка и идеи за бъдещи изследвания в България.

В края на лекцията ст. преп. д-р Иван Стоилов благодари на д-р Вера Петрагоза за поканата да гостува на нашия университет и катедра “Физическо възпитание и спорт“ и пожела в бъдеще да има много възможности за сътрудничество и работа по общи проекти.

Галерия снимки от Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетин ...