Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка

събота, 31 август 2019 8:39

Докторантката Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка.

За първи път отличието получава професионалист от България и той е възпитаник на нашия университет. Наградата беше връчена по време на международната конференция за специалисти в областта (World Employer Branding Day) в Лисабон. Конференцията традиционно се провежда три дни като кулминацията e връчването на голямата награда и коктейл. Организатор на събитието е Employer Branding College и неговият създател Brett Michington.

Докторантката получава наградата „Employer Branding
Leader of the Year“

Тази година в събитието взеха участие повече от 750 делегати от цял свят. Презентации и проекти представиха големи компании като Netflix, Mars, Accenture, DHL, Sanofi, Facebook, LinkedIn и други. Обсъдени бяха актуалните тенденции и посоки на работа по отношение на изграждането на работодателска марка.

Brett Michington – създател на Employer Branding College

По време на форума

Темата за създаването на работодателска марка е изключително актуална днес не само в България, но и в глобален мащаб. Въпреки че нашият пазар е все още малък, бизнесът усеща сериозна необходимост да привлича и поддържа най-добрите таланти на пазара. За да е успешна подобна стратегия, тя трябва да е цялостна и да обхваща всички бизнес функции в дадена организация, коментира  Станимира Ковачева.

Изключително важен елемент на стратегията е разбирането за цялостната екосистема, в която участва организацията и какви са взаимовръзките с пазара. Освен това е необходимо стратегията да има подкрепа от най-високо ниво – обикновено това е главният изпълнителен директор (CEO) на организацията. Работата по отношение на изграждането на работодателска марка трябва да е в пълна симбиоза с всички останали брандове на компанията и няма как да съществува самостоятелно, допълни Ковачева.

Тази година представителите от България бяха значително
повече в сравнение с 2018 г.

В България специалистите, които се занимават с темата, са малко, но вече се усеща необходимост от повече хора, които да работят в сферата. До скоро само най-големите организации на пазара имаха обособени отдели, но напоследък се забелязва тенденция да се търсят повече хора с опит в областта на човешките ресурси и маркетинга, които да поемат тази функция.


Галерия снимки от Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодате ...