Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Наш докторант с публикация в научния сайт на „бащата на маркетинга“ проф. Филип Котлър

петък, 25 август 2017 9:00

Статия на докторанта Димитър Събев от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ е публикувана в сайта „Подобри капитализма“ (http://fixcapitalism.com), ръководен от „бащата на маркетинга“ проф. Филип Котлър.

Докторант Димитър Събев

Докторант Димитър Събев

В сайта на водещия световен експерт по стратегически маркетингов мениджмънт проф. Котлър се дискутират начините за промяна на капитализма. На всеки две седмици в него се предлагат статии по основните въпроси на промяната, подбрани от редколегия, в която участват известни учени в областта на развитието и маркетинга.

В статията си, озаглавена „Потреблението, икономическият растеж и бъдещето на маркетинга“, нашият докторант Димитър Събев развива идеите си, свързани със следните хипотези: първо, че маркетингът насърчава икономическия растеж чрез „провокиране“ и насочване на потреблението; второ, социално-икономическата система, базирана върху предпоставката за безкраен и бърз растеж, е погрешна; трето, по тези причини потреблението преоткрива качеството и умереността, което отваря нови възможности за маркетинга.

 

Линк към статията: http://fixcapitalism.com/consumption-economic-growth-and-the-future-of-marketing/

Галерия снимки от Наш докторант с публикация в научния сайт на „бащата на маркетинга“ проф. Филип  ...