Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг

понеделник, 03 юли 2017 16:00

Студентите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечелиха двойно признание в Четвъртата юбилейна студентска олимпиада по маркетинг с международно участие, която се проведе на 29 и 30 юни в Икономическия университет - Варна.

Александрина Желязкова, Ивелин Иванов и Михаела Тонева от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ се класираха на първо място в състезанието и получиха наградата на публиката за най-атрактивната презентация сред всички екипи на база на публичното представяне (на снимката долу).  

В студентската надпревара участваха 12 екипа от шест университета от страната и чужбина. Те работиха по реален казус, мотивирани от възможността да се сблъскат с предизвикателствата, които ги очакват в бизнеса, да натрупат повече опит, да покажат какво могат, да създадат професионални контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии.

УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език “ и „Маркетинг“. Първият екип разработи маркетингова стратегия за навлизане на международни пазари, а вторият – стратегия за развитие на вътрешния пазар. Нашите студенти от двата отбора работиха ангажирано, задълбочено и колегиално, с което спечелиха симпатии и нови приятели.

Участниците

Екип 1: Александрина Димитрова Желязкова, Ивелин  Теодоров Иванов, Михаела Георгиева Тонева - специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език “

Екип 2: Александрина Трендафилова  Гочева, Катерина Антонова Донева, Теодора Венцислав Илиева - специалност „Маркетинг“

Галерия снимки от Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг ...