Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Наш преподавател стана почетен професор на украински университет

четвъртък, 04 май 2017 17:05

Преподавателят от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ гл. ас. д-р Митко Хитов участва в  проведената в Украйна десета международна научна конференция на тема „Условия за икономически растеж в страните с пазарна икономика“. Той представи един от основните доклади на пленарното заседание и прочете поздравителен адрес от името на катедрата и на УНСС.

Гл. ас. д-р Митко Хитов беше удостоен с орден за заслуги към духовното изграждане на украинската държава и със званието „почетен професор“ на Университета в Переяслав-Хмелницкий, едно от авторитетните висши училища в страната.

Галерия снимки от Наш преподавател стана почетен професор на украински университет ...