Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – редовно обучение

понеделник, 09 май 2016 11:59 /
Начало:
сряда, 13 юли 2016 9:00
Край:
сряда, 13 юли 2016 13:00
Място:
Зали 2006 и 2007
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на
13 юли 2016 година от 9:00 до 13:00 часа в зали 2006 и 2007.

 В приложение предлагаме конспект за полагане на държавен изпит.