Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Студентски конкурс Mtel PR Challenge 2016

понеделник, 04 април 2016 19:45 /
Начало:
четвъртък, 14 април 2016
Край:
четвъртък, 14 април 2016
Място:
Огледалната зала в Северното крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“
Подробности:

За шеста поредна година Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) съвместно с Мтел организират конкурс по реален проект за студенти в комуникационни професии. Наградата е възможност за стаж в отдел „Корпоративни комуникации“ на Мтел. Победител в конкурса за 2015 година е Дарина Мантарова – студент от специалност "Маркетинг" в УНСС.  

Заданието на проекта, подготвен от телекомуникационната компания, е под надслов „Старт на 4G мрежа“. Участниците в конкурса ще трябва да разработят две концепции – едната е предназначена за вътрешни публики, а другата – за външни.

Журирането ще се проведе на два етапа, като на първия специалистите от Мтел ще се запознаят с проектите и ще класират най-добрите за открита защита, която ще се проведе на 14 април 2016 г. в Огледалната зала в Северното крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

За участие в конкурса се допускат студенти завършили трети курс от своето обучение по специалност Връзки с обществеността, Маркетинг или друга комуникационна специалност или обучаващи се в магистърска програма. Заявката за участие в конкурса и описание на заданието на Мтел могат да бъдат изтеглени от тук.

Желаещите да вземат участие в конкурса следва да изпратят своите разработки по зададената тема не по-късно от 10 април на електронен адрес: office@bdvo.org.

Освен проекта, кандидатите следва да изпратят информация за университета, специалността и курса на обучение, в който са, както и заявка за участие в конкурса.