Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Заявления за специални избираеми дисциплини през VIII семестър на учебната 2016/2017 година

сряда, 30 март 2016 18:02 /
Начало:
сряда, 06 април 2016 10:45
Край:
сряда, 06 април 2016 12:15
Място:
Зала 4005
Подробности:

Уважаеми студенти,

На 06.04.2016 г. /сряда/ от 10:45 до 12:15 часа в зала 4005 следва да подадете заявление за 4 /четири/ избираеми дисциплини, които желаете да изучавате през VIII семестър на учебната 2016/2017 година.
 

Избираемите дисциплини:
1. Маркетинг на интелектуалните продукти - к-ра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
2. Евристични методи - к-ра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
3. Международен маркетинг - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"
4. Трансферно ценообразуване - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"
5. Конкурентни стратегии - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"
6. Маркетингово разузнаване - к-ра "Туризъм"
7. Стокознание - к-ра "Стокознание"

Факултативна дисциплина:
Директен маркетинг - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"

 

 Приложение: формуляр „Заявление за избираеми дисциплини“ 
 

Прикачени файлове:

application/msword Заявление за избираеми дисциплини.doc - 63 KB