Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОНЛАЙН УСЛОВНИ ИЗПИТИ НА 16 И 17 ЮНИ 2020

неделя, 07 юни 2020 12:05 /
Начало:
вторник, 16 юни 2020 11:00
Край:
четвъртък, 18 юни 2020 18:00
Място:
Онлайн
Подробности:

Уважаеми студенти,  уведомяваме ви, че условните изпити на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ще се  проведат в Microsoft Teams както следва:

 

16 юни 2020 г. от 11.00 ч.

1.Изследване на операциите - линк: https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_MzIyNmQzNzgtMWFiOC00ZmJmLWE0NzctYmIzYTYzMDczZDdm@thread.v2

2.Моделиране в маркетинга - линк: https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_MDBhZDRhNzktNzMwNy00ZDI5LWI1MTAtYjkwNWZmY2Y1ZWI1@thread.v2


≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡17 юни 2020 г. от 11.00 ч.

1.Фирмени анализи и прогнози - линк: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MTU3YmIzODctM2Q0ZS00MGNjLTkxODAtMGJjNzAxY2NlNGJk%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233ef28f0-99c7-4738-bc8b-4d9b0ad99aa8%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2ed3ed96-fa59-4ad4-af6a-c78d7bdc825e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 **********************************************************************************
17 юни 2020 г. от 10.00 ч.

1.Маркетинг

2.Маркетинг ДО София

3.Маркетингово планиране

4.Маркетингово планиране ДО София

__________________________________________________

линк: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NWFiYjBiYmEtZTBkZi00Y2Y2LWJkMGItNDc0YjFjMzhkZWNh%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233ef28f0-99c7-4738-bc8b-4d9b0ad99aa8%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1025bd4b-6607-4534-94c0-938b40bdcad5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

**********************************************************************************5.Прогнозиране и планиране

6.Бизнес планиране

__________________________________________________

линк: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MmQwZDg0YWUtOWRhNS00ZWQ4LTgzMTQtMDA3ZmM3MmI5ZWY3%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233ef28f0-99c7-4738-bc8b-4d9b0ad99aa8%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=645ad864-bcf5-40eb-8179-cd6ad100170f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

**********************************************************************************
7.Борси и борсови операции

8.Фирмени анализи и прогнози на англ.език

9.Фирмени анализи и прогнози ДО София

__________________________________________________

линк: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZThiYzQxYzgtYjJmYS00NTZlLThmYWMtMmM4OWJjYzI0MGY2%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233ef28f0-99c7-4738-bc8b-4d9b0ad99aa8%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=01f2e88c-6bec-4a50-a366-c71702427c28&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

**********************************************************************************