Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

сряда, 11 септември 2019 13:55 /
Начало:
петък, 15 ноември 2019 9:00
Край:
петък, 15 ноември 2019 14:00
Място:
залата ще се обяви допълнително
Подробности:

ЗАЩИТА

НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за специалности:

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"

 

  • До 29 октомври 2019 г. (включително) - подаване на документи в Центъра за дистанционно обучение (г-жа Каравасилева):
           - две снимки;

           - титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител.

  • 29 октомври 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч. - предаване на готовите магистърски тези в кабинет 3014
  • 12 ноември 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч.  - получаване на рецензии в кабинет 3014
  • 15 ноември 2019 г. от 09:00 ч - защита на магистърски тези (залата ще бъде обявена допълнително)