Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

сряда, 11 септември 2019 13:46 /
Начало:
четвъртък, 14 ноември 2019 9:00
Край:
четвъртък, 14 ноември 2019 14:00
Място:
залата ще се обяви допълнително
Подробности:

ЗАЩИТА

НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за специалности:


МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ със специализация Рекламен мениджмънт"

МАРКЕТИНГ със специализация Бранд мениджмънт"

КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

 

  • 25 октомври 2019 г. - подаване на следните документи в Отдел "Студенти":

-         две снимки;

-         титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;

-         студентска книжка или служебна бележка с печат от библиотеката;

-         диплома за средно образование;

-         диплома за висше образование.

  • 28 октомври 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч. - предаване на готовите магистърски тези  в кабинет 3014
  • 11 ноември 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч.  - получаване на рецензии  в кабинет 3014
  • 14 ноември 2019 г. от 09:00 ч. - защита на магистърски тези  (залата ще бъде обявена допълнително)