Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ДЪЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВРИ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 25 октомври 2019

сряда, 11 септември 2019 13:02 /
Начало:
петък, 25 октомври 2019 9:00
Край:
петък, 25 октомври 2019 13:00
Място:
залата ще се обяви допълнително
Подробности:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

за специалност

“МАРКЕТИНГ” /Дистанционна  форма на  обучение/

 

 

 

25 октомври 2019 година

9.00 ЧАСА

 

 

 

 

Залата ще бъде обявена допълнително