Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на магистърски тези

четвъртък, 09 май 2019 9:11 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 9:30
Край:
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студенти (дистанционно обучение) по специалностите:

  • Маркетинг,
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“

ще се проведе на 9 юли 2019 година от 09:30 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително.