Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Получаване на рецензии на магистърски тези

четвъртък, 09 май 2019 9:01 /
Начало:
вторник, 02 юли 2019 10:00
Край:
вторник, 02 юли 2019 15:00
Място:
Кабинет 3014
Подробности:

Рецензиите на магистърски тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите:

  • Маркетинг,
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“,
  • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

ще се получават САМО на 2 юли 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014.