Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Държавен изпит за специалност „Прогнозиране и планиране“

сряда, 06 март 2019 11:27 /
Начало:
понеделник, 25 март 2019 9:00
Край:
понеделник, 25 март 2019 13:00
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Прогнозиране и планиране“ ще се проведе на 25 март 2019 година от 9:00 до 13:00 часа.