Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на магистърски тези

петък, 08 февруари 2019 9:25 /
Начало:
петък, 22 март 2019 9:00
Край:
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студенти (редовно и дистанционно обучение) по специалностите:

  • Маркетинг,
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“,
  • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт

ще се проведе на 22 март 2019 година от 09:00 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително.