Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Получаване на рецензии на магистърски тези

петък, 08 февруари 2019 9:24 /
Начало:
вторник, 19 март 2019 10:00
Край:
вторник, 19 март 2019 15:00
Място:
кабинет 3014
Подробности:

Рецензиите на магистърски тези на студенти /редовно и дистанционно обучение/ по специалностите:

  • Маркетинг,
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“,
  • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

ще се получават САМО на 19 март 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014.