Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Предаване на магистърски тези

петък, 08 февруари 2019 9:22 /
Начало:
вторник, 12 март 2019 10:00
Край:
вторник, 12 март 2019 15:00
Място:
кабинет 3014
Подробности:

Магистърски тези на студенти /редовно и дистанционно обучение/ по специалностите:

  • Маркетинг,
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“,
  • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

ще се приемат САМО на 12 март 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014.