Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на магистърски тези

четвъртък, 20 септември 2018 10:32 /
Начало:
петък, 16 ноември 2018 9:00
Край:
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите:

  • Маркетинг
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“
  • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“
  • Прогнозиране и планиране

ще се проведе на 16 ноември 2018 година от 09:00 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително.