Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Получаване на рецензии на магистърски тези

четвъртък, 20 септември 2018 10:31 /
Начало:
сряда, 14 ноември 2018 10:00
Край:
сряда, 14 ноември 2018 15:00
Място:
кабинет 3014
Подробности:

Рецензиите на магистърски тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите:

  • Маркетинг
  • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“
  • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“
  • Прогнозиране и планиране

ще се получават САМО на 14 ноември 2018 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014.