Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – редовно обучение

четвъртък, 14 юни 2018 15:39 /
Начало:
понеделник, 09 юли 2018 9:00
Край:
понеделник, 09 юли 2018 13:00
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 09 юли 2018 година от 9:00 до 13:00  часа.