Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на магистърски тези

четвъртък, 14 юни 2018 14:34 /
Начало:
четвъртък, 12 юли 2018 9:30
Край:
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Защитата на магистърски тези /редовно обучение/ ще се проведе на 12 юли 2018 г. от 09:30 часа.