Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Получаване на рецензии

сряда, 04 октомври 2017 23:40 /
Начало:
вторник, 31 октомври 2017 10:00
Край:
вторник, 31 октомври 2017 15:00
Място:
кабинет 3014
Подробности:

Студентите, които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“,  „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, ще получат рецензии на магистърските тези в кабинет 3014 само на 31.10.2017 г. от 10:00 до 15:00 часа.