Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017

вторник, 11 юли 2017 14:54 /
Начало:
сряда, 12 юли 2017 8:30
Край:
сряда, 12 юли 2017
Място:
УНСС
Подробности:

Държавните изпити на 12.07.2017 ще се проведат в следните зали:

1) Специалност "Прогнозиране и планиране" - от 8:30 часа в зала 2019.

2) Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език - от 8:30 часа в зала 2023.

3) Специалност "Маркетинг", Дистанционно обучение - от 8:30 часа в зала 2005.

4) Специалност "Маркетинг", Редовно обучение - от 8:30 часа в зала 2006 (от ф. н. 113169 до ф.н. 13116261)  и зала 2007 (от ф.н. 13116264 до ф.н. 13116605).