Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на магистърски тези /редовно обучение/ юли'2017

четвъртък, 25 май 2017 10:47 /
Начало:
понеделник, 03 юли 2017
Край:
понеделник, 03 юли 2017
Място:
УНСС, КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"
Подробности:

19.юни.2017 - предаване на магистърските тези в интервала 10:00 часа - 15:00 часа, кабинет 3014

28.юни.2017получаване на рецензиите в интервала 10:00 часа - 15:00 часа, кабинет 3014

3.юли.2017 - защита ма магистърските тези (мястото и часът ще бъдат обявени допълнително)