Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – редовно обучение

сряда, 03 май 2017 13:28 /
Начало:
сряда, 12 юли 2017 9:00
Край:
сряда, 12 юли 2017 14:00
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 12 юли 2017 година от 9:00 до 14:00  часа.

В приложение предлагаме конспект за полагане на държавен изпит.