Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на магистърски тези - редовно обучение

вторник, 07 март 2017 16:54 /
Начало:
вторник, 21 март 2017
Край:
петък, 31 март 2017
Място:
УНСС - Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Подробности:

Срок за предване на магистърските тези (хартиено копие +  CD) - само на 21.март.2017 от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014.

Получаване на рецензиите - само на 29.март.2017 г. от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014.

Защита на магистърските тези - 31.март.2017 от 9:00 часа. Залата ще бъде обявена при получаване на рецензиите.