Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 16 септември 2021 11:04

Държавни изпити

Уважаеми четвъртокурсници и магистранти,

Първа поправителна сесия за двете специалности в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от 09:00 ч. в зала 5039 (нов корпус на УНСС). Датата за подаване на заявление (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат е 7 октомври 2021. от 09:00 до 15:00 ч. на гише 12 в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър".


 • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 

 • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 
 • МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство":


Първа поправителна сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от 09:00 ч. в зала 3072 (нов корпус на УНСС). Заб. Спрямо противоепидемичните мерки към момента на защитата, тя може да бъде проведена и онлайн.

Молби за разработване на магистърска теза с одобрение от научния ръководител се предават в кабинет 3078 при г-жа Ивайла Николова до 14 юни 2021 г. Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител и записани в електронен вариант на диск е на 11 октомври 2021 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078. Получаване на рецензиите - 18 октомври от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 3078.
 
ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и печат в студентската книжка от библиотеката на УНСС, удостоверяващ че няма задължения. Подаването на документите ще бъде на 18 октомври 2021 г. от 09:00 до 15:00 ч. в отдел "Студенти" - ОКС "Магистър".

  Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници.

  Оставаме на Ваше разположение по електронна поща media@unwe.bg, ако имате въпроси.

  Успех!

  Прикачени файлове:

  application/pdf 2_bakalavri_medeco_konspekt.pdf - 425 KB

  application/pdf 4_magistri_vsichko.pdf - 345 KB

  application/pdf 5_FAQ.pdf - 350 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB