Катедра "Медии и обществени комуникации"

Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за студенти и докторанти

четвъртък, 11 февруари 2021 14:28

Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десето издание на научната конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации". Конференцията ще се проведе на 21 април 2021 г. онлайн, а в нея могат да се включат всички настоящи студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и докторантите на катедра "Медии и обществени комуникации".

Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито девет прояви участваха над 500 студенти от факултета, както и от други чуждестранни висши учебни заведения от Франция, Румъния, Полша, Испания и др. Настоящото десето издание цели осигуряването на форум, на който наред с оригиналните разработки на студентите да се представят и дискутират резултати и от научно-изследователската работа на докторантите.

Научният форум е фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват широк спектър от аспекти, касаещи създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.

Повече информация за участие, инструкции и срокове можете да видите на сайта на конференцията.

Галерия снимки от Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за ...