Катедра "Медии и обществени комуникации"

Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г.

сряда, 10 февруари 2021 21:37

Важна информация за дипломантите, които ще се явят на защита на магистърски тези и държавен изпит от трета поправителна сесия на 25.02.2021 г.:

Държавният изпит и защитата на магистърски тези ще се проведат присъствено в УНСС.  Защитата на магистърски тези ще бъде в зала 3072  от 10.00 ч., а държавният изпит - в зала 3073  от 09.00 ч.

Магистърските тези трябва да бъдат предадени в един екземпляр с подпис на научния ръководител и на диск на 18 февруари 2021 г. на г-жа Ивайла Николова в кабинет 3078 между 10.00 и 12.00 ч. Магистрите от специалност "Медии и журналистика" със специализация "Връзки с обществеността", трябва да подадат молба при инспекторката на специалността г-жа Даниела Илиева в отдел "Студенти-Магистър" в периода 15 февруари - 19 февруари 2021 г. и да носят първа страница на магистърската си теза (формулировката на темата трябва изцяло да съвпада с предадената за рецензия и представената по време на защитата, тук подпис не е задължителен), две снимки в паспортен формат и подпис от библиотеката, че не дължат книги. Приемното време на инспекторката е от 09.00 до 15.00 ч.

Бакалаври от специалностите "Медии и журналистика"  и "Медия икономика", които ще се явят на държавен изпит на 25 февруари 2021 година от 09.00 ч., в  периода от 15 февруари до 19 февруари 2021 година трябва да посетят инспекторката на специалностите в отдел "Студенти - Бакалавър" г-жа Венета Стоева (гише №12) и да подадат молба за явяване на държавен изпит и две снимки в паспортен формат. Приемното време на инспекторката е от 9.00 до 15.00 ч.
Успех на всички дипломанти!

Галерия снимки от Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. ...